Zbirni raspored
Pojedinačno - Odeljenja
Pojedinačno - Nastavnici

OŠ "Dimitrije Tucović", Čajetina
Školska godina: 2017/2018.


Raspored časova
Čajetina

Važi od: 18.09.2017.
 
R.br. Prezime i ime Osnovni predmet  

Ponedeljak

 

Utorak

 

Sreda

 

Četvrtak

 

Petak

  1 2 3 4 5 6 7   1 2 3 4 5 6 7   1 2 3 4 5 6 7   1 2 3 4 5 6 7   1 2 3 4 5 6 7
1. Marija Bukvić Srpski jezik   VII1 V3 VII2           VII1 VIII2 V3 VII2         V3 VII2 VIII2   VII1       V3 VIII2             VIII2 VII1 V3 VII2      
2. Jagoda Jeremić Srpski jezik   VIII1 V1 VI1 V2 VI2       VIII1 V1 VI1 VI2 V2       V1 V2 VI2 VIII1         V2 VI1 V1 VIII1 VI2       VI1 V1 V2        
3. Ksenija Bojović Srpski jezik   VIII3               VIII3               VIII3                   VIII3                        
4. Nataša Jevtović Matematika         VII2 VII1
VII1-IN7
VII2-IN7
INF
                          VII1 VII2
V2
INF
        VII1   VII2
VI1-IN6
VI2-IN6
INF
VIII1-IN8
VIII2-IN8
INF
 
V3
INF
VII2 VII1  
V1
INF
   
5. Ana Radojčić Matematika   V1 VIII1   VI2 V3       VI2   VIII1 VIII2         VIII2   V1 V3 VI2       VIII1 V1 VIII2   V3       V1 VIII1 VI2 VIII2 V3    
6. Micana Pantelić Matematika   VI1 VIII3             VI1 VIII3                   VIII3 VI1           VI1 VIII3                      
7. Jasmina Bambur Engleski jezik     VI1 VI2 VIII1 VIII2 V3     V2 VII1 VIII3                 VII2 V3 VIII2     VII1 VIII1             V2 VI1 VII2 VI2 VIII3    
8. Olivera Radosavljević Engleski jezik                       V1                                 V1                      
9. Ivana Milojević Francuski jezik      
V1-FR5
V3-FR5
VIII2-FR8 V2
VIII1-FJ8
VIII3-FJ8
                    V2
VI1-FR6
VI2-FR6
VII1-FR7  
VIII1-FJ8
VIII3-FJ8
                          VIII2-FR8
V1-FR5
V3-FR5
VII1-FR7
VI1-FR6
VI2-FR6
 
10. Ana Nonin Janković Ruski jezik      
V1-RJ5
V3-RJ5
VIII2-RJ8  
VIII1-RJ8
VIII3-RJ8
                     
VI1-RJ6
VI2-RJ6
VII1-RJ7
VII2-RJ7
 
VIII1-RJ8
VIII3-RJ8
                          VIII2-RJ8
V1-RJ5
V3-RJ5
VII1-RJ7
VII2-RJ7
VI1-RJ6
VI2-RJ6
 
11. Vesna Knežević Istorija   VIII2 V2 VIII1 VIII3                                         VIII2 VIII3 VIII1                        
12. Ana Vasiljević Istorija                       VII1   VI1 VII2                     VI1 VII2   VII1                      
13. Slađana Kuzeljević Istorija                     VI2   V1
VI2
GRA
VIII1-GR8
VIII2-GR8
VIII3-GR8
GRA
VII1-GR
VII2-GR7
GRA
                      V3 VI2
VI1
GRA
V1-GR5
V2-GR5
V3-GR5
GRA
                 
14. Snežana Pašić Geografija       VIII2 V1 VI1 V2       VII2   V3 VIII1 VI2     VII1 VIII3                     VIII2 VII2     VIII3 VI2   VI1 VIII1 VII1  
15. Zorica Milosavljević Biologija   VI2 VII1   VI1 VIII3 V1
V1-CP
V2-CP
V3-CP
CP
    VIII1   V2 VII2       VI1   V3 VI2 VIII2 VIII3             V2 VIII1     VII2 VIII2 V1 VII1   V3  
16. Aleksandar Milosavljević Fizika  
V2
MAT
              VII2
V2
MAT
    VIII2                       VII2
V2
MAT
  VIII2 VIII1 VIII3           VIII1
V2
MAT
VIII3  
17. Slobodan Lazović Fizika                       VI2 VI1   VII1                         VI2 VI1 VII1                    
18. Aleksandra Mitić Hemija     VIII2 VIII3   VII2
VII1-DO7
DOM
                    VII2 VII1 VIII1 VIII2  
VII2
DOM
                    VII1 VIII3 VIII1        
19. Marko Kutlešić Muzička kultura         V3 V1 VI1                       VIII2 V2 V1   VII1                     VIII1 V3 VIII3 V2 VI2 VII2  
20. Stevan Stojanović Fizičko vaspitanje   V3
VI2
ISP
V2   VIII1
VIII2
ISP
    VIII2 VI1             VI2 V3 VIII3 V2   VIII1          
V3
ISP
  VIII2     VI2
V2
ISP
VI1 VIII3
VI1
ISP
VIII1
ISP
 
21. Jelena Miljković Fizičko vaspitanje                       VII2 VII1 V1  
VIII3
ISP
                 
V1
ISP
VII1 VII2   V1
VII1
ISP
VII2
ISP
               
22. Danica Jevtić Šišović Likovna kultura                       VIII2 VIII1 V3
V3
CRT
                    VIII3 V3   VII2
VIII3
CRT
VI1-CS6
VI2-CS6
CRT
VIII1-CS8
VIII2-CS8
CRT
               
23. Dobrosav Obradović Likovna kultura                   V1   V2   VII1 VI1       V1     V2 VI2
V1-CSV
V2-CSV
CRT
                               
24. Irena Knežević Tehničko i informatičko obrazovanje   VII2 VII2 VII1 VII1         V3 V3   VIII3 VIII3       VIII1 VIII1 VI1 VI1 V1 V1     VI2 VI2 V2 V2                 VIII2 VIII2  
25. Vlastimir Topalović Verska nastava                            
VIII1-VE8
VIII3-VE8
VII1-VE7
VII2-VE7
            V3 VIII2            
V1-VE5
V2-VE5
                 
Made by Ras TimeTable Software http://www.time-table.net