Zbirni raspored
Pojedinačno - Odeljenja
Pojedinačno - Nastavnici
OŠ "Dimitrije Tucović", Čajetina
Školska godina: 2018/2019.

Raspored časova - Čajetina
Važi od: 15.09.2018.
Ivana Milojević
Osnovni predmet: Francuski jezik
 
  1 2 3 4 5 6 7
 Ponedeljak 
V1-FR5
V2-FR5
  VI2
VI1-FR6
VI3-FR6
VII1-FR7
VII2-FR7
 
VI2
Čas odeljenjskog starešine
 Utorak               
 Sreda     
VI1-FR6
VI3-FR6
VIII1-FJ8   VI2  
 Četvrtak               
 Petak       
VII1-FR7
VII2-FR7
VIII1-FJ8
V1-FR5
V2-FR5
 
<< Ana Nonin Janković Vesna Knežević >>
Made by Ras TimeTable Software http://www.time-table.net