Zbirni raspored
Pojedinačno - Odeljenja
Pojedinačno - Nastavnici

OŠ "Dimitrije Tucović", Čajetina
Školska godina: 2017/2018.


Raspored časova
Jablanica

Važi od: 18.09.2017.
 
R.br. Prezime i ime Osnovni predmet  

Ponedeljak

 

Utorak

 

Sreda

 

Četvrtak

 

Petak

  1 2 3 4 5 6 7   1 2 3 4 5 6 7   1 2 3 4 5 6 7   1 2 3 4 5 6 7   1 2 3 4 5 6 7
1. Suzana Cicvarić Matematika   VI5 V6             VIII6 VI5 VII5 V6         VI5 V6 VII5   VIII6           V6 VIII6 VII5       VII5 VIII6 VI5  
VIII6
MUZ
   
2. Dušica Guskić Srpski jezik       VI5 V6 VIII6 VII5     VII5 V6 VIII6 VI5               VIII6 VII5 V6       V6 VI5           VIII6 VI5   VII5 V6    
3. Marina Mijailović Ruski jezik  
V6
MUZ
VII5 VIII6                                                
V6
MUZ
V6 VI5     V6 VII5 VIII6
VI5
MUZ
VI5
VII5
MUZ
 
4. Jelena Bijelić Engleski jezik                   VI5 VIII6   VII5                               VII5 VI5 VIII6                  
5. Dušica Čumić Engleski jezik   NR
VI5
FIZ
            V6
VII5
FIZ
 
VIII6
FIZ
                                        NR V6
VII5
FIZ
VIII6
FIZ
 
VI5
FIZ
 
6. Ana Aksentijević Biologija         VI5 V6
V6
CS
                                      VI5       V6                  
7. Slađana Kuzeljević Istorija         VIII6 VII5 VI5                     V6 VI5 VIII6 VII5                                      
8. Jasmina Gojgić Geografija       V6 VII5 VI5 VIII6                                           VI5 VIII6 VII5                  
9. Snežana Tučić Biologija   VII5 VIII6                                             VIII6   VII5                        
10. Ivan Mitić Hemija   VIII6   VII5                                           VII5   VIII6                        
11. Biljana Čolović Tehničko i informatičko obrazovanje                                  
VII5-T7
VIII6-T8
VII5-T7
VIII6-T8
V6-T5
VI5-T6
V6-T5
VI5-T6
V6-I5
VI5-I6
INF
VII5-I7
VIII6-I8
INF
                                 
12. Vladimir Vučićević Fizičko vaspitanje                      
V6-F5
VI5-F6
 
V6-IS5
VI5-IS6
VII5-IS7
VIII6-IS8
ISP
VII5-F7
VIII6-F8
                   
V6-F5
VI5-F6
VII5-F7
VIII6-F8
                         
13. Aleksandra Kostić Likovna kultura                                                                   VI5   V6 V6 VII5 VIII6  
14. Jovan Stojković Verska nastava                                                                                
Made by Ras TimeTable Software http://www.time-table.net