Zbirni raspored
Pojedinačno - Odeljenja
Pojedinačno - Nastavnici

OŠ "Dimitrije Tucović", Čajetina
Školska godina: 2019/2020.


Raspored časova
Jablanica

Važi od: 02.09.2019.
 
R.br. Prezime i ime Osnovni predmet  

Ponedeljak

 

Utorak

 

Sreda

 

Četvrtak

 

Petak

  1 2 3 4 5 6 7   1 2 3 4 5 6 7   1 2 3 4 5 6 7   1 2 3 4 5 6 7   1 2 3 4 5 6 7
1. Marko Džambasović Matematika       VII5 V5 VIII5 VI6     VII5 VI6   VIII5 V5             V5   VII5         VIII5 V5 VI6      
VIII5
MUZ
VI6 VII5   VIII5
VII5
MUZ
 
2. Dušica Guskić Srpski jezik     VIII5   VI6 VII5 V5     V5 VIII5 VII5               V5 VI6 VII5 VIII5     V5 VI6                 VI6 VII5 V5 VIII5  
3. Marina Mijailović Ruski jezik  
VII5
FIZ
V5
MUZ
            VI6 V5   VII5
VI6
MUZ
VIII5                     VI6
V5
MUZ
V5
VII5
FIZ
VII5 VIII5                  
4. Jelena Bijelić Engleski jezik                       VIII5 V5 VII5 VI6                         VI6 VIII5 V5 VII5                  
5. Slađana Kuzeljević Istorija       V5 VII5 VI6 VIII5
V5-SZP
VI6-SZP
VII5-SZP
SZP
  VIII5 VII5 VI6                                                        
6. Jelena Turudić Geografija                       V5 VI6 VIII5 VII5                       VII5   VI6 VIII5                    
7. Snežana Tučić Biologija       VI6 VIII5 V5 VII5                     V5 VII5 VI6   VIII5                                    
8. Ivan Mitić Hemija  
V5-I5
VI6-I6
INF
VII5 VIII5                                          
VII5-I7
VIII5-I8
INF
VIII5 VII5                        
9. Dušica Čumić Tehničko i informatičko obrazovanje  
VIII5
FIZ
VI6
FIZ
                           
VI6
FIZ
VIII5
FIZ
VII5-T7
VIII5-T8
VII5-T7
VIII5-T8
V5-T5
VI6-T6
V5-T5
VI6-T6
                                 
10. Vladimir Vučićević Fizičko vaspitanje                                  
VII5-F7
VIII5-F8
V5-F5
VI6-F6
                           
V5-F5
VI6-F6
VII5-F7
VIII5-F8
VIII5
ISP
V5-IS5
VI6-IS6
OFA
VII5
ISP
   
11. Aleksandra Kostić Likovna kultura                                                                   VII5 V5 V5 VIII5 VI6    
12. Jovan Stojković Verska nastava                                                                              
V5-V5
VI6-V6
VII5-V7
VIII5-V8
Made by Ras TimeTable Software http://www.time-table.net