Zbirni raspored
Pojedinačno - Odeljenja
Pojedinačno - Nastavnici

OŠ "Dimitrije Tucović", Čajetina
Školska godina: 2018/2019.


Raspored časova
Zlatibor

Važi od: 15.09.2018.
 
R.br. Prezime i ime Osnovni predmet  

Ponedeljak

 

Utorak

 

Sreda

 

Četvrtak

 

Petak

  1 2 3 4 5 6 7   1 2 3 4 5 6 7   1 2 3 4 5 6 7   1 2 3 4 5 6 7   1 2 3 4 5 6 7
1. Marija Vulović Srpski jezik   VII3 VII4 VI5 VI4    
VI5
ČOS
    VII4 VIII4 VI5         VII3 VIII4 VI5 VI4 VII4       VIII4 VII3 VI4           VI4 VII4 VI5 VII3 VIII4    
2. Ksenija Bojović Srpski jezik         V3 VIII3 V4     V4 V3                   V3 V4 VIII3     VIII3 V3 V4                 V3 V4 VIII3
V4
ČOS
3. Aleksandar Mlosavljević Matematika   VII4 V3 VII3   VI4 VI5     VI4 VI5             V3 VI4   VI5 VII3 VII4     V3 VII4 VII3             V3 VII3 VI4 VI5 VII4  
4. Micana Pantelić Matematika         VIII4 V4 VIII3     VIII4 VIII3 V4               V4   VIII3 VIII4                     VIII3 VIII4 V4        
5. Ana Racković Engleski jezik   VIII3 VI4 V4 VII4 V3 VIII4           VII3   VI5     V4 VIII3 V3 VII4 VIII4 VII3     VI4 VI5                          
6. Ivana Milojević Francuski jezik                      
VI4-FJ6
VI5-FJ6
V3-FJ5
V4-FJ5
VII3-FJ7
VII4-FJ7
VIII3-FJ8
VIII4-FJ8
                       
VIII3-FJ8
VIII4-FJ8
V3-FJ5
V4-FJ5
VII3-FJ7
VII4-FJ7
VI4-FJ6
VI5-FJ6
                 
7. Ana Nonin Janković Ruski jezik                      
VI4-RJ6
VI5-RJ6
V3-RJ5
V4-RJ5
VII3-RJ7
VII4-RJ7
VIII3-RJ8
VIII4-RJ8
                       
VIII3-RJ8
VIII4-RJ8
V3-RJ5
V4-RJ5
VII3-RJ7
VII4-RJ7
VI4-RJ6
VI5-RJ6
                 
8. Ana Vasiljević Istorija   V4 VIII3 V3 VI5 VIII4 VI4
VII3
ČOS
                  VI5 VII4 VII3                           VIII4 VI4 VIII3   VII4 VII3  
9. Snežana Pašić Geografija                   VI5 VII3                                     VI5 VII3                  
10. Sanja Jovanović Geografija                   VII4 VI4 VIII3
VII4
GRA
VIII4             V4 V3
V3-GR5
V4-GR5
GRA
    VII4 VIII4   VI4 VIII3  
VI4
ČOS
               
11. Snežana Tučić Biologija                   VIII3 V4 VII4 VI4  
V3-CP5
V4-CP5
CP
    VII4 VI5 VIII4 VII3  
VI4-CP6
VI5-CP6
CP
                    VII3 V4 VI4 VIII4 VIII3 VI5
VIII4
ČOS
12. Zorica Milosavljević Biologija                   V3                                               V3            
13. Slobodan Lazović Fizika                                   VIII3 VII3 VII4 VIII4                         VII4 VII3 VIII4 VIII3      
14. Dušica Čumić Fizika   VI4 VI5                                 VI4   VI5                                    
15. Aleksandra Mitić Hemija                       VII3 VIII4 VIII3 VII4                     VII3 VIII3 VII4 VIII4  
VIII3-DO8
VIII4-DO8
DO
                 
16. Marko Kutlešić Muzička kultura                   VII3 VIII4 V3 VIII3 V4
V3-HO5
V4-HO5
HO
VI4-HO6
VI5-HO6
HO
                  VI5 VI4 V3 VII4 V4                    
17. Danica Jevtić Šišović Likovna kultura     VII3 VII4 V4 VI5 V3
VII4
ČOS
                  VIII4 V3                   VIII3 VI4 V4
VII3-CSV
VII4-CSV
CSV
               
18. Vladimir Vučićević Fizičko vaspitanje  
VI5
ISP
  VIII4 VII3
VII4
ISP
VII4             VI5
VII3
ISP
                        VI5 VII3 VIII4 VII4                  
19. Jelena Miljković Fizičko vaspitanje                           V3  
VIII4
ISP
  VI4 V4 VIII3
VIII3
ISP
VI4
ISP
 
VIII3
ČOS
                  V4 VIII3 V3
V4
ISP
V3
ISP
VI4  
20. Biljana Čolović Tehničko i informatičko obrazovanje   VIII4 VIII4 VIII3 VIII3 VII3 VII3             VI4 VI4
V3
ČOS
                          V3 V3     VI5 VI5 VII4 VII4      
21. Irena Knežević Tehničko i informatičko obrazovanje                                                   V4 V4                          
22. Nataša Jevtović Informatika i računarstvo   V3 V4 VI4                                                 VI5  
VIII3-IN8
VIII4-IN8
VII3-IN7
VII4-IN7
               
23. Slađana Kuzeljević Građansko vaspitanje                                                                           VII3 VIII4 VIII3
24. Vlastimir Topalović Verska nastava              
VIII3-VE8
VIII4-VE8
                                                               
25. Nenad Ivanović Verska nastava                                                                         VI5 VI4
V3-VE5
V4-VE5
 
Made by Ras TimeTable Software http://www.time-table.net