Основнa школa ,,Димитрије Туцовић" Чајетина

ЧАЈЕТИНСКА ОСНОВНА ШКОЛА У МЕЂУНАРОДНОМ ПРОГРАМУ ЕКО -ШКОЛЕ

Основна школа ,,Димитрије Туцовић” из Чајетине се  у  септембру ове године укључила  у међународни програм Еко-школе,  који представља  систем награђивања предшколских и школских установа  на локалном, државном и међународном нивоу. У овај програм се укључују школе које бригу за животну средину представљају као трајну вредност и начин живљења кроз квалитетан модел васпитања и образовања.
У Србији је овај програм  2011.  године био у пилот фази, а у школској 2012/13 години, уз подршку Центра за промоцију науке, започето је пријављивање првих предшколских и школских установа и Србија је уцртана на мапу света међу земље у којима се спроводи међународни програм Еко-школе.
Национални ментор  програма у Србији, у име струковног удружења је организација Амбасадори одрживог развоја и животне средине, уз подршку Центра за промоцију науке Републике Србије и партнерства Савеза учитеља Србије и Факултета техничких наука Универзитета у Новом Саду. Подршку програму је дало и Министарство здравља Републике Србије, а Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије у начелу је подржало пројекте у којима школе учествују.
Програм се реализује кроз седам јасно дефинисаних корака, а први је формирање Еко одбора који чине представници запосленог особља из школе, ученици, родитељи, привредници, чланови грађанских организација и удружења, других  институција, локалне управе и  медија. Након испуњавања постављених критеријума о изради и спровођењу програма који у школи успешно делује најмање девет месеци, школа стиче услов за добијање Сертификата о стицању статусамеђународне Еко-школе.


Конститутивна седница  Еко одбора  у ОШ ,,Димитрије Туцовић” је одржана 09.10. 2013. године уз присуство свих наведених актера. На седници је директорка школе, Милка Васиљевић присутнима представила програм,  изабрана је координаторка, мр Зорица Милосављевић, и она  је представила планиране кораке,   као и шта се од чланова Одбора током школске године очекује.
Да би се програм успешно реализовао,  потребно је  да све заинтересоване стране узму активно учешће, као и да се читава школа и локална зајеница што више укључе у садржаје који се буду предвидели планом и програмом. Основна идеја овог програма је да школа као централна установа, окупи све релеванте чиниоце у локалној заједници, како би се на квалитетан и организован начин обрађивале теме и спроводиле активности од значаја за очување и унапређивање стања животне средине.
На конститутивној седници Еко-одбора, договорено је да се у наредном периоду дефинише план активности, који ће се усвојити на следећој седници  планираној за две недеље.

Насловна | Историјат | Новости | Управа | Запослени | Документа | Галерија | Контакт
Copyright© OШ,,Димитрије Туцовић" Чајетина Тим за израду сајта