Основнa школa ,,Димитрије Туцовић" Чајетина

 


Радионице и предавања о примарној селекцији отпада

Програмом Еко-школе за ову школску годину су предвиђене бројне обуке за ученике, наставно и ненаставно особље, као и за родитеље и читаву локалну заједницу,  а у циљу подизања нивоа знања и свести о отпаду и примарној селекцији отпада. Ове теме се поклапају са активностима које се реализују у општини Чајетина (насеља Чајетина и Златибор), пошто је од почетка октобра отпочела примарна селекција отпада у домаћинствима.
Улога школе је од огромне важности  како би овакав процес управљања отпадом заживео   на територији општине. Током месеца октобра и новембра су у оквиру секција, редовних часова, часова одељењских старешина и родитељских састанака одржана бројна предавања и радионице о примарној селекцији отпада. Посебно се истичу часови одељењских старешина и родитељски састанци.

Обука о селекцији отпада,родитељи и директорка Директорка, родитељи седмака и разредна на обуци

Директорка на обуци о селекцији отпада Обука седмака на секцији

Обука родитеља ученика 6. разреда Обука чланова еко секције, 8. разред

Радионица о отпаду петака са родитељима Петаци коментаришу резултате радионице о селектирању отпада

Петаци и родитељи на обуци о селекцији отпада Разредна и родитељи на обуци о селекцији отпада

Радионица, родитељи ученика 6. разреда Обука о селектирању отпада, родитељи ученика 7. разреда

Радионица ученика са родитељима Разредна и родитељи на обуци о селекцији отпада

Радионица, родитељи ученика 7. разреда Родитељи и деца, заједничка обука о селекцији отпада

Заједничка обука шестака и њихових родитеља Заједничка обука петаха и њихових родитеља

Заједничка обука петаха и њихових родитеља 6-1 Разредна, родитељи и деца, заједничка обука
Насловна | Историјат | Новости | Управа | Запослени | Документа | Галерија | Контакт
Copyright© OШ,,Димитрије Туцовић" Чајетина Тим за израду сајта