Основнa школa ,,Димитрије Туцовић" Чајетина

Угледни час математике „Рачунске приче“

У петак, 16. 11.2018. учитељица Анка Џамбасовић је у одељењу 3-1 одржала угледни час математике ,, Рачунске приче“ . Овај час је изведен по методи Сингапурске математике која је фокусирана на решавање проблема хеуристичким приступом (методе и технике решавања проблема, учења и откривања који су базирани на искуству). часу су присуствовале учитељице Милица Дабић и Јелена Караклајић , психолог Марија Новаковић и педагог Јелена Жугић. Поред тога што је час организован као угледни час, учитељица Анка је применила знања и вештине стечене на семинару ,, Сингапурска математика – од проблема до решења ,, који је организован у нашој школи прошле школске године .
Час је успешно реализован, циљеви часа су испуњени, а поред радне атмосфере и ученици и гости су уживали у оваквом начину рада.


Насловна | Историјат | Новости | Управа | Запослени | Документа | Галерија | Контакт
Copyright© OШ,,Димитрије Туцовић" Чајетина Тим за израду сајта