Основнa школa ,,Димитрије Туцовић" Чајетина

Пројекат „Образовање за права детета“

Основна школа „Димитрије Туцовић“ у Чајетини реализује нови пројекат „Образовање за права детета“. Пројекат „Образовање за права детета“ реализује Ужички центар за права детета у сарадњи са организацијама цивилног друштва  и основним школама  у Србији, уз подршку Песталоци дечје фондације из Швајцарске. Пројекат је заснован на одредбама Конвенције о правима детета, посебно оним која се тичу права сваког детета да учи и информише се о својим правима и да зна да она морају бити поштована у свакој прилици. Активности пројекта су усмерене на: креирање модела примене образовања о правима детета у редовној настави у одабраним основним школама у Србији; јачање капацитета школа као институција и запослених у њима да поштују права детета у свом раду и примењују образовање за  права детета; оснаживање деце, родитеља и других чинилаца образовног система за активно учешће у промоцији и примени права детета у школама; остваривање бољих увида за укључивање образовања за права детета кроз пилотирање програма на педагошким факултетима.

Ужички центар за права детета и партнери одржали су иницијални састанак  30 партнерских школа из Србије укључених у пројекат „Образовање за права детета“, у Нишу, 5. априла 2019. године. На састанку су представљени досадашњи резултати постигнути на пројекту, дат је остврт на претходих шест година реализације пројекта из различитих  перспектива: менаџера пројекта, Песталоци дечје фондације, локалних координатора, деце, представника школа, чланова ОПД тимова. Представљен је циљ наредне трогодишње фазе (2019-2021), а то је да деца у ОПД партнерским школама имају приступ образовању за права детета.
Кључне пројектне активности су: обуке  наставника за права детета; кроскурикуларни приступ: примена образовања о правима детета у редовној настави у свим разредима; ресурс пакет – даље богаћење; индекс, индикатори ПД у образовању – примена; обуке деце и ученичког парламента за права детета; акције ученичких парламената промоције права детета у школи; приручници о правима детета – примена; трансфер знања на нове школе од стране партнерских модел школа; стицање статуса модел школа; програм размене у Трогену; силабус и пилотирање ОПД  на педагошким и учитељским факултетима.
Састанку су испред школе у Чајетини присуствовале директорка Милка Васиљевић и координатор пројекта Јагода Јеремић.

Обука за представнике нових партнерских школа на пројекту „Образовање за права детета“ одржана је 19-21. априла 2019. у Краљеву. Обуци су поред 20 представника нових школа присуствовали и локални координатори из партнерских организација. Обука је акредитована и спровели су је тренери Ужичког центра за права детета. Учесници су имали прилике да се упознају са члановима Конвенције о правима детета, нарочито оним који се директно остварују у систему образовања. Направљена је паралела са члановима Конвенције и урођеним дечјим потребама. Велики део обуке посвећен је предрасудама и стереотипима и како они могу довести до насиља. Посебна пажња је посвећена партиципативној групи права и важности учешћа деце у животу школе. Учесници су упознати са значењем носилац права-носилац одговорности које смо анализирали на нивоу доносилаца одлука односно ОВ институција. Последњи сегменти обуке посвећени су детаљнијем представљању пројекта од стране тренера и локалних координатора, као и представљање пројектног сајта са фокусом на ресурс пакет као драгоценим извором материјала, идеја и едукативних садржаја. Представњен је и ИНДЕКС као алат са којим ће школе убудуће радити на процени остварености права детета.
Обуци је присуствовала педагог школе Јелена Жугић.

 

 

Насловна | Историјат | Новости | Управа | Запослени | Документа | Галерија | Контакт
Copyright© OШ,,Димитрије Туцовић" Чајетина Тим за израду сајта