Основнa школa ,,Димитрије Туцовић" Чајетина

Aктивности Вршњачког тима за борбу против дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

Од ове школске годинеу нашој школи формиран је Вршњачки тим за борбу против дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања. Из сваког одељења школе у Чајетини и школе на Злтибору одабран је по један ученик  од петог до осмог разреда, укупно 17 ученика. Тим представља једну од превентивних мера у овој области. Координаторка Тима је наставница српског језика Јагода Јеремић.

Током састанка у септембру ученицима је представиљен Тим за превенцију и заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања у школи и напоменуто да је његов координатор психолог Марија Новаковић. Представљени су чланови и план рада тима. Члановима је представљен и план рада Вршњачког тима.

Чланови тима су изразили своје ставове о дискриминацији, насиљу, злостављању и занемаривању, трудећи се да објасне ове појмове. Током октобра упознати су са Међусекторским локалним протоколом за превнцију и заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања, као и са члановима Међусекторског тима. Чланови су упознати са тим да је Протокол усвојен у јануару 2018.године и да су потписници Општина Чајетина, основне школе са територи општине, средња школа, предшколска установа, Црвани крст, УГ „Златоборски круг“, Дом здравља, Полицјска станица, Центар за социјални рад, медији. Ученици су имали прилику да се упознају са текстом Протокола, да науче дефиницију детета, да се упознају са врстама насиља, да науче шта значе кључне речи- превенција и интеравенција.
На састанку у новембру координаторка Вршњачког тима Јагода Јеремић је заједно са члановима Вршњачког тима упознала чланове Ученичког парламента са функционисањем и значајем Вршњачког тима. Чланови Вршњачког тима су израдили паное на којима се налазе врсте насиља са којима су упознали ученике из Ученичког парламента, као и део „Коме се могу обратити у школи“, са истакнутим потписницима Локалног протокола. Панои носе јасну поруку: Свако ко има сазнање о насиљу, дужан је да исто и пријави.

Панои су истакнути на видљивим местима у обе школе- и на Златибору и у Чајетини.
У другом делу новембарског састанка реализована је радионица. Ученици су били подељени у групе у којима су разматрали по две задате ситуације, представљене кроз причу која се може свакоме догодити. Задатак је био да препознају дискриминацију, насиље или занемаривање, врсте насиља, да претпоставе крај приче, да предложе превентивне и интервентне мере, као и да повежу установе и појединце који могу помоћи у датој ситацији. Задаци су веома успешно решени, а ученици су дошли до закључака која су њихова права. Координаторка их је упутила да прочитају Конвенцију о правима детета.
Овим су обележена два важна датума: Међународни дана борбе против насиља над децом (19.11) и Светски дан дечијих права (20.11).
Чланови Вршњачкот тима веома одговорно доживљавају своју улогу у школи и друштву,  препознати су од стране својих другова који им се обраћају за помоћ. Ученици су за три месеца укључености у рад тима стекли доста знања и вештина за реаговање у одређеним ситуацијама, за препознавање проблема и спремни су да допринесу развоју своје школе у овој области.

 

Насловна | Историјат | Новости | Управа | Запослени | Документа | Галерија | Контакт
Copyright© OШ,,Димитрије Туцовић" Чајетина Тим за израду сајта