Основнa школa ,,Димитрије Туцовић" Чајетина
ОВДЕ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ И УПИСА УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2019/2020. ГОДИНУ

БОДОВАЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА И ОПШТЕГ УСПЕХА

Бодовање општег успеха Општи успех од VI до VIII разреда основне школе исказује се бројем бодова тако што се општи успех, остварен на крају VI, VII и VIII разреда основне школе, заокружен на две децимале, помножи бројем четири (4) и добијене вредности се саберу.
На основу општег успеха кандидат може да оствари највише 60 бодова.
Бодовање завршног испита

Успех на завршном испиту исказује се бројем бодова освојених на тесту из српског, односно матерњег језика, математике и на комбинованом тесту из природних и друштвених наука (биологија, географија, историја, физика и хемија).
На основу успеха на завршном испиту кандидат може да освоји највише 40 бодова, односно највише по 13 бодова на тесту из српског, односно матерњег језика и математике и 14 бодова на комбинованом тесту.

Број бодова на тесту из Српског (Матерњег језика) и Математике множи се коефицијентом 0.65 док се број бодова са завршног испита множи коефицијентом 0.7. Тако добијен број бодова се сабира са бројем бодова на основу општег успеха.

  Ученици који желе да упишу четворогодишњи профил морају да остваре збирно на основу успеха и тесту минимум 50 бодова.
 
Насловна | Историјат | Новости | Управа | Запослени | Документа | Галерија | Контакт
Copyright© OШ,,Димитрије Туцовић" Чајетина Тим за израду сајта