Основнa школa ,,Димитрије Туцовић" Чајетина
ОВДЕ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2020

ПОШТОВАНИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЉИ,

ДОШЛО ЈЕ ДО ИЗМЕНА КАЛЕНДАРА УПИСНИХ АКТИВНОСТИ. НА ДОЊЕМ ЛИНКУ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ИЗМЕЊЕНИ КАЛЕНДАР

ОВДЕ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ИЗМЕЊЕНИ КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ И УПИСА УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2020/2021. ГОДИНУ

 

ОВДЕ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ И УПИСА УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2020/2021. ГОДИНУ

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ КОЈИ ЖЕЛЕ ДА УПИШУ ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ПО ДУАЛНОМ МОДЕЛУ

29. мај 2020. године

С обзиром да је за упис у школску 2020/2021. годину Конкурсом за упис ученика у средњу школу предвиђен одређен број места за упис у образовне профиле по дуалном моделу, утврђен је додатни поступак за пријаву о намери ученика који желе да упишу ова одељења.

Ученици и редитељи се у конкурсу информишу који ће се образовни профили остваривати по дуалном моделу.

 Ученик, његов родитељ односно други законски заступник, попуњава пријаву о намери ученика за упис у образовни профил по дуалном моделу.

Пријаве се попуњавају у основним школама и обавиће се 04. и 05. јуна 2020. године.

Потребно је истаћи  да се у овом тренутку ради само о исказивању намере да ученик упише образовни профил по дуалном моделу. Дакле, у овом тренутку није реч о попуњавању листе жеља. Ученици обављају све радње као и остали ученици, најпре, обављају завршни испит.

Приликом рангирања у одељењима за образовне профиле по дуалном моделу, прво се рангирају кандидати који су поднели пријаву о намери за упис у образовне профиле по дуалном моделу, а у случају да после рангирања тих кандидата одељење не буде попуњено, до броја предвиђеног за упис рангирају се кандидати који нису поднели пријаву о намери за упис у образовне профиле по дуалном моделу. Значи ученици који су попунили пријаву о намери да упишу образобни профил по дуалном моделу имају приликом рангирања предност у односу на ученике који то нису учинили.

Попуњавањем ове пријаве, која исказује намеру ученика да упише образовни профил по дуалном моделу, ученик не губи могућност и право да конкурише за остале образовне профиле, који нису по дуалном моделу.

Пријаве у основним школама обавиће се 04. и 05. јуна 2020. године.

Дуални образовни профили у ТШ "Радоје Љубичић" у Ужицу

 

19.мај 2020.

Пријављивање за полагање пријемних испита (слањем мејла или директно) обавља се од 18. до 21. маја 2020. године. Средња школа обезбеђује да се у периоду од 8 часова до 20 часова, на мејл адресу која је наведена и потврђена од стране школе, потврђује пријем пријаве.

Коначан списак локација где ће се обавити пријемни испит биће објављен након извршених пријава и сагледавања просторних капацитета гимназија који обезбеђују епидемиолошку безбедност кандидата.

 Предаја спортске документације за Спортску гимназију и одељења ученика са посебним способностима за спорт реализоваће се 8. и 9. јуна у школама које имају ова одељења. Образац пријаве и спортске документације тим гимназијама биће благовремено достављен.

Детаљније информације се налазе на сајту МПНТР.

http://www.mpn.gov.rs/polaganje-prijemnih-ispita-za-upis-u-specijalizovane-srednje-skole-i-odeljenja/

Полагање пријемних испита за упис у специјализоване средње школе и одељења

мај 15, 2020 | Вести

Ученици који су се пријавили за полагање пријемних испита за упис у специјализоване средње школе и одељења треба да изврше додатне пријаве за конкретну школу коју желе да упишу. То се односи на ученике који уписују Математичку, Филолошку и Карловачку гимназију, као и на ученике са посебним способностима за математику, физику, рачунарство и информатику, биологију и хемију, географију и историју, сценску и аудио-визуелну уметност, ученике са посебним способностима за филолошке науке, ученике који део наставе остварују на страном језику, музичке, балетске, ликовне и друге.

Додатна пријава се врши попуњавањем обрасца Пријава за полагање пријемног испита која се налази на следећем линку http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2020/05/PRIJAVA-ZA-POLAGANJE-PRIJEMNOG-ISPITA-LINK1.doc

Попуњену пријаву послати на мејл адресу школе коју желе да упишу. У тексту мејла навести и генерички број који је добијен при онлајн пријављивању. Списак школа са мејл адресама налази се на следећем линку http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2020/05/SPISAK-SKOLA-ZA-KOJE-SE-POLAZE-PRIJEMNI-ISPIT-LINK-2.xlsx

Школа потврђује пријем Пријаве за полагање пријемног испита.

Ученици који нису успели да изврше онлајн пријаву или се нису уопште пријавили, могу да се пријаве попуњавањем и штампањем обрасца Пријава за полагање пријемног испита http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2020/05/PRIJAVA-ZA-POLAGANJE-PRIJEMNOG-ISPITA-LINK1.doc, који предају у школи коју желе да упишу.

Пријављивање за полагање пријемних испита (слањем мејла или директно) обавља се од 18. до 21. маја 2020. године.

Полагање пријемних испита врши се у школи која има одређени образовни програм/профил, сем за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику (ИТ одељења). За ова одељења пријемни испит ће се организовати у 16 гимназија на територији Републике Србије. Списак школа где ће се полагати пријемни испит биће објављен након извршених пријава и сагледавања просторних капацитета гимназија који обезбеђују епидемиолошку безбедност.

Предаја спортске документације за Спортску гимназију и одељења ученика са посебним способностима за спорт реализоваће се 8. и 9. јуна у школама које имају ова одељења.

Календар активности за спровођење пријемног испита за упис у средњу школу за школску 2020/2021. годину се налази на линку http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2020/05/KALENDAR-PRIJEMNIH-ISPITA-LINK3.xls

Преузето са сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја

 

Преузимања

Пријава за полагање пријемног испита

Списак школа са мејл адресама

Календар активности за спровођење пријемног испита за специјализоване школе и одељења за школску 2020/21.

ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРОБНОМ ЗАВРШНОМ ИСПИТУ КОЈИ ЋЕ БИТИ СПРОВЕДЕН 1. И 2. ЈУНА 2020. ГОДИНЕ

Други пробни завршни испит биће одржан 1. и 2. јуна 2020. на следећи начин и по следећој динамици:.

У понедељак 01. јуна 2020. ученици осмог разреда долазе у школу и од одељењског старешине добијају тест из Српског језика и комбиновани тест. Тестове раде кући и враћају их одељењском старешини сутрадан односно у уторак 02. јуна 2020. године када раде пробни тест из Математике. Ученици подижу тестове у школи у којој су похађали наставу, односно ученици из Чајетине у матичној школи у Чајетини, ученици са Златибора у ИО Златибор а ученици из Јабланице у ИО Јабланица.

Тестови се подижу у времену од 8 до 12 часова. Том приликом морају се спроводити мере заштите здравља ученика и запослених. Због тога је школа направила динамику подизања тестова да би се избегло да велики број ученика буде у школи у исто време.

Од 8.00 до 08.30 тестове подижу ученици који у дневнику имају редни број од 1 до 5.

Од 8.30 до 09.00 тестове подижу ученици који у дневнику имају редни број од 5 до 10.

Од 9.00 до 09.30 тестове подижу ученици који у дневнику имају редни број од 10 до 15.

Од 9.30 до 10.00 тестове подижу ученици који у дневнику имају редни број од 15 до 20.

Од 10.00 до 10.30 тестове подижу ученици који у дневнику имају редни број од 20 до 25.

Молимо родитеље и ученике да испоштују ову сатницу. Уколико је неко од ученика оправдано спречен да у том термину подигне тест, дужан је да о томе обавести одељењског старешину који ће одредити нови термин за преузимање тестова.

Приликом доласка у школу ученици и родитељи су дужни да се придржавају мера за заштиту здравља које је прописала Влада Републике Србије ( морају имати заштитну маску, рукавице, приликом уласка у школу морају проћи кроз дезинфекциону баријеру... У школу улази по један ученик, док ученици који чекају испред школе дужни су да држе међусобно дистанцу.

Ученици тестове раде код куће истог дана, а урађене тестове предају одељењском старешини 02. јуна.

У уторак 02. јуна ученици полажу тест из Математике у школи. Ученици раде тестове у школи у којој су похађали наставу, односно ученици из Чајетине у матичној школи у Чајетини, ученици са Златибора у ИО Златибор а ученици из Јабланице у ИО Јабланица. Рад на тесту почиње у 8 сати и ради се 2 сата, односно до 10 сати. Ученици ће бити распоређени у учионицама по мањим групама. Распоред ученика по учионицама биће накнадно достављен и ученике ће о томе обавестити одељењски старешина.

Тог дана ученици враћају одељењском старешини урађене тестове из Српског језика и комбиновани тест. Тестове ће прегледати предметни наставници и ученици ће бити о томе обавештени.

Напомињемо да су ученици дужни да се приликом доласка у школу придржавају мера за заштиту здравља које је прописала Влада Републике Србије. Морају да имају средства заштите (маске и рукавице), приликом уласка у школу пролазе кроу дезинфекциону баријеру. Ученици који имају повишену температуру не долазе у школу. Морају држати прописану дистанцу у односу на друге ученике.

 

БОДОВАЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА И ОПШТЕГ УСПЕХА

Бодовање општег успеха Општи успех од VI до VIII разреда основне школе исказује се бројем бодова тако што се општи успех, остварен на крају VI, VII и VIII разреда основне школе, заокружен на две децимале, помножи бројем четири (4) и добијене вредности се саберу.
На основу општег успеха кандидат може да оствари највише 60 бодова.
Бодовање завршног испита

Успех на завршном испиту исказује се бројем бодова освојених на тесту из српског, односно матерњег језика, математике и на комбинованом тесту из природних и друштвених наука (биологија, географија, историја, физика и хемија).
На основу успеха на завршном испиту кандидат може да освоји највише 40 бодова, односно највише по 13 бодова на тесту из српског, односно матерњег језика и математике и 14 бодова на комбинованом тесту.

Број бодова на тесту из Српског (Матерњег језика) и Математике множи се коефицијентом 0.65 док се број бодова са завршног испита множи коефицијентом 0.7. Тако добијен број бодова се сабира са бројем бодова на основу општег успеха.

  Ученици који желе да упишу четворогодишњи профил морају да остваре збирно на основу успеха и тесту минимум 50 бодова.
 
Насловна | Историјат | Новости | Управа | Запослени | Документа | Галерија | Контакт
Copyright© OШ,,Димитрије Туцовић" Чајетина Тим за израду сајта