Основнa школa ,,Димитрије Туцовић" Чајетина

АНКЕТА О ПОТРОШЊИ ВОДЕ У ДОМАЋИНСТВУ

У ОШ ,,Димитрије  Туцовић“ у Чајетини, подељена  је анкета о потрошњи воде у домаћинству. Ова анкета предвиђена је  програмом  Еко-школе и састоји се из 16 питања.
Циљ анкете је да се утврди ниво потрошње воде у домаћинствима и задовољство услугама ЈКП,,Водовод Златибор“.

Питања су јасна и прецизна, као и понуђени одговори. Испитивање је извршено на узорку од 245 испитаника. Извршена је квантитативна анализа појединачних одговора на сва питања анкете, као и обрада података у програму Excel и прављењe дијаграма приказа података.  

Анализу прикупљених анкета реализовали су ученици ОШ,,Димитрије Туцовић“ у Чајетини, са наставницом информатике и рачунарства Наташом Јевтовић. На основу анализе података, долази се до следећих закључака:

Питања:

 1. Колико пута недељно заливате башту у периоду јун-август?

Највећи број испитаника 43 % је одговорио да  не залива башту, 1-2 пута 34 %, више од 2 пута 22 %, а није одговорио 1 % испитаника.

 1. Да ли заливате башту водом из водовода?

На ово питање њих 62 % је одговорило са не , а 37 % са да, а није одговорило 1 %.

 1. Да ли у домаћинству имате покварених славина на којима цури вода?

Одговор не код 90 % испитаника, а да 10 % .

 1. Да ли током лета  воду хладите у фрижидеру или пуштате воду из славине и чекате да крене хладна?

Чека да крене хладна вода 60 % испитаника,а хлади у фрижидеру 58 % .

 1. Да ли у кући имате водокотлић који има могућност испирања са мањом количином воде?

Не 53 % , да 47 % испитаника.

 1. Колико пута током дана , ви лично, пуштате воду из водокотлића?

Одговор 5- до 10 пута током дана је изабрало 43 %, 5 пута или мање 39 % ,  више од 10 пута 18 %.

 1. Машину за прање веша или судова укључујете?

Само кад је пуна 67 %, по потреби(без обзира на попуњеност) 30 % , док  3 % испитаника није одговорило на ово питање.

 1. Колико пута недељно укључујете машину за веш?

Више од 3 пута 45 %, више од 2 пута 34%, 1-2 пута 18 % и није одговорило 3 % испитаника.

 1. Ако имате машину за судове, колико пута недељно је укључујете?

Више од 3 пута 32%, 1-2 пута 26%, није одговорило 24 % и више од 2 пута 18 %.

 1. Да ли перете ручно веш?

Не 87 %, да 13 % .
У оквиру овог питања вршена је додатна анализа, уколико је одговор ДА, поставља се питање - колико пута месечно.  Највише испитаника је одговорило да то ради 2,3 пута месечно.

 1. Да ли личну хигијену одржавате купањем у кади или туширањем?

Туширањем 81 %, у кади 19 %.

 1. Где перете ауто?

У перионици 56 %, код куће 38 % и 6 % није одговорило.
*Уколико је одговор био ,,КОД КУЋЕ``, испитаници су имали понуђене одговоре:
а) 1 недељно,       б) 1 месечно,           в) 1 годишње,            г) друго.
Највећи број испитаника је одговорио да пере ауто  једном  месечно.

 1. Да ли при прању зуба оставите славину отворену док четкицом четкате зубе, при испирању истих?

Увек затворим славину 63 %, , оставим отворену славину 16 % , оставим отворену славину , али смањим воду 21 %.

 1. Да ли практикујете сакупљање кишнице коју бисте користили за заливање цвећа, баште?

Не 77 %, да 23 %.

 1. Уколико у свом домаћинству имате водомер, да ли га проверавате,записујете и анализирате месечну потрошњу?

Никад 46 %, понекад 36% и редовно пратим стање на водомеру 18 %.

 1. Да ли сте задовољни услугама ЈКП ,,Водовод Златибор“?

Да 47 %, не 15 %, делимично 35 % , док на ово питање није одговорило 3 % испитаника.

На постављено питање да ли сте задовољни услугама ЈКП,,Водовод Златибор“, испитаници су дали и неке своје додатне коментаре:
,,Извините којим тачно услугама? Срамота наплаћујете воду која је више по укусу техничка, а не пијаћа вода.Ако сте ишли у школу е ту се на предмету који се зове хемија лепо каже да је вода: провидна течност без укуса и мириса, а ваша смрди и има укус гвожђа. И о којим ви то услугама причате?“
,,Задовољни смо услугама.“

Закључак:
На основу прикупљених података може се доћи до закључка да корисници услуга ЈКП ,,Водовод Златибор“ у већој мери воде рачуна о потрошњи воде, нарочито када је питању заливања баште, коришћење машине за веш само кад је пуна, приликом прања зуба, прања аутомобила, поправком славина..., док у неким другим случајевима мање воде рачуна.

Презентација

 

 

Насловна | Историјат | Новости | Управа | Запослени | Документа | Галерија | Контакт
Copyright© OШ,,Димитрије Туцовић" Чајетина Тим за израду сајта