Основнa школa ,,Димитрије Туцовић" Чајетина

Наша школа у ,,Бази успешних примера ваннаставних активности“

База успешних примера ваннаставних активности настала је на основу изабраних радова које су школе и домови ученика из целе Србије предали на Конкурс Завода за унапређивање образовања и васпитања, а који је био отворен од октобра 2017. до краја јануара 2018. године. Конкурс није био такмичарски, али стимулација за учеснике је била могућност да њихови радови буду увршећи у Базу доступну на сајту ЗУОВ-а чиме се додатно афирмише рад установа.
Наша школа је на расписани конкурс послала рад под називом ,,Међународни програм Еко-школа“ и рад је увршћен у Базу која се може погледати на сајту ЗУОВ-а (https://zuov.gov.rs/vannastavne-aktivnosti/), (https://zuov.gov.rs/vannastavne-aktivnosti/#233-wpfd-osnovna-skola). Кроз рад су  представљене активности наше школе на пољу заштите животне средине који се реализује  у оквиру ваннаставних активности и сарадњу школе са другим институцијама и појединцима  у локалној заједници.

 

 

Насловна | Историјат | Новости | Управа | Запослени | Документа | Галерија | Контакт
Copyright© OШ,,Димитрије Туцовић" Чајетина Тим за израду сајта